Zum Inhalt springen

Regina Grünholz

Kursdaten

Datum/Zeit Kurs
26.05.2023 - 28.05.2023
18:30 - 13:30
Zen Einführung (Lassalle-Haus 2023/Z48)
Lassalle-Haus, Leitung: Jürgen Lembke, Regina Grünholz
17.11.2023 - 19.11.2023
18:30 - 13:30
Zen EinführungZen Einführung (Lassalle-Haus 2023/Z49)
Lassalle-Haus, Leitung: Jürgen Lembke, Regina Grünholz